© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2017 Arolwg Ordnans 100023376. Defnyddio data hwn yn amodol ar delerau ac amodau.

Terms and conditions

I. Rhoddir trwydded ddirymiadwy, anghyfyngedig a heb freindal i chi i weld y data trwyddedig at ddibenion anfasnachol am y cyfnod y mae ar gael gan Cyngor Caerdydd.

II. Ni chewch gopďo, is-drwyddedu, dosbarthu na gwerthu unrhyw ran o’r data hwn i drydydd partďon mewn unrhyw ffurf; ac

III. Yr Arolwg Ordnans fydd yn cadw’r hawlio trydydd parti i orfodi amodau’r drwydded hon.